Начало / За нас / Музейко

За нас:

Музейко

Музейко е създаден по модела на детските научни центрове в САЩ, като съобразява резултатите от най-новите проучвания за детското развитието и процесът на учене при деца на различни възрасти.

Всичко в дома на Музейко е премислено до най-малката подробност – от характерната архитектура през енергийната ефективност до пространството за интерактивни експонати, всеки от които ще събужда любопитство у децата към наука, инженерство, екология, комуникации и изкуства.

Цялото съдържание на Музейко се изготвя от водещи учени, педагози и дизайнери и е съобразено със съвременните тенденции в образованието. Разработките се базират на теориите за учене чрез игра и приложни дейности, множествена интелигентност, сугестопедия и други техники за ускорено учене и разгръщане на потенциала.

Науката се превръща в игра, когато можеш да я пипнеш и помиришеш, да скочиш с двата крака в друг свят, да експериментираш и да се изненадваш. Когато можеш да мечтаеш.

 

Основател

Фондация "Америка за България" е независима, неправителствена и неполитическа американска фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичнитe институции в страната.

Музейко е част от усилията на Фонда­цията да работи за повишаване качеството на българското образование и конкурентоспособността на младите хора посред­ством въвеждане на нови технологии, по­добрена образователна среда, иновативни методологии и неформално образование.

 

 

Научни консултанти

доц. д-р Елисавета Пенева, океанолог

Елисавета Пенева е преподавател във Физическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 

гл. ас. д-р Дочо Дочев, геолог,палеонтолог

Дочо Дочев е преподавател по Палеонтология и стратиграфия в катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива към Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.


проф. дхн Милен Богданов, химик

Милен Богданов е преподавател в катедра „Органична химия и фармакогнозия“ и зам.-декан на Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

гл. ас. д-р Петър Ефтимов, биолог

Петър Ефтимов е преподавaтел от Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, ветеринарен лекар и магистър по „Астрономия и популяризация на астрономията“.

 

доц. д-р Милена Георгиева, молекулярен биолог

Милена Георгиева е учен от Института по молекулярна биология към БАН и активен комуникатор на науката.


д-р Константин Делчев, математик

Константин Делчев е учен от Института по математика и информатика към БАН и активно работи с млади таланти в областта на STEM-дисциплините.

 

доц. д-р Владимир Божилов, астрофизик и комуникатор на науката

доц. д-р Владимир Божилов е преподавател в катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и комуникатор на науката.

 

Милена Савова, STEAM педагог, преподавател и методист

Милена Савова е магистър по Руски език и литература от Софийския университет „Св.Климент Охридски“, както и преподавател по английски език и литература.

© 2024, All Rights Reserved
Условия за ползване|Общи условия | Профил на купувача | Вашите лични данни | Политика за бисквитки | Контакти
Developed by ICYGEN