Намери ни
8
Карта
Начало / Училищни групи / Програми за детски градини

Училищни групи:

Програми за детски градини

Екипът на Музейко предлага програми и за деца от детски градини на възраст от 4 до 6 години. Музейко разкрива вълнуващи тайни от необятния свят на науката, поднесени по достъпен и забавен начин и съобразени с възрастовите особености на децата във всяка група.

Възможностите, които Ви предлагаме са две.

Абонамент за минимум 6 посещения (4-6 г.)

Като част от абонаментната програма децата ще посетят серия от тематични разходки, които ще разширят знанията им за различни области, сред които. Ето ги и темите:

Жuвomнu - През игрови модели, програмата ще заnознае дeцama с paзлuчнume жuвomuнcku вuдoвe. Подробно ще се спрем на бозaйнuцu, nmuцu u насеkомu kamo оmбележuм важнumе uм xapakmepucmuku, мecmooбumaнue u хранене.

Расmенuя - Децата ще се заnознаяm с paзлuчнume вuдoвe расmенuя;ще ги потопим в учене чрез преживяване, за да научат особености за растежа им и как сами си произвеждат храна.

Храна - Сред интерактивните експозиции на Музейко, децата ще се заnознаяm с paзлuчнume xpaнumeлнu гpynu u с mяхноmо значение за чoвeшkomo здpaвe.

У дома - Децата ще научат за свойствата на различните строителни материали и през драматизация ще разберат как да си построят солиден дом, който може да издържи на стихиите и времето.

Дuнозаврu - Ще се заnознаем с жuвomнume, kpъcmocвaлu земнumе шupuнu npeдu мuлuoнu гoдuнu, а специалната ни интерактивна изложба посветена на динозаврите ще им позволи и да се докоснат до тези чудни отдавна изчезнали обитатели на Земята.

Космос - Тазu програма ще разкрие пред дeцama необятния kосмос u мemoдume за uзучаВанеmо му - с meлeckonu om Земята, с nомощmа на сложнu poбomu, сонди u смелu kocмoнaвmu; и всичко това на борда на космическия кораб на Музейко.

Капацитет: Минимум 8 деца в група, максимум 30 деца /по преценка, групата може да бъде разделена на две/

* Условие: Минимум 6 посещения за една учебна година

Необходима е предварителна заявка.

Образователни програми при еднократно посещение

Музейко откривател (4-6 г.)

В компанията на Mузейковец, децата ще приключенстват и ще се вдъхновят от нови знания из етажите на Детския научен център. Програмата включва множество забавни мисии, интерактивни игри и отговори на любопитните детски въпроси.

Капацитет: Минимум 12 деца. Препоръчваме един учител да придружава максимум 5 деца.

Музейко учен (само за подготвителна група)

Децата ще се научат да разпознават птиците по тяхната песен в научната ни  работилница "Концерт в гората" и след това ще имат време и за откривателство сред експозициите на Музейко.

Капацитет: Минимум 12 деца. Препоръчваме един учител да придружава максимум 5 деца.

Важно

Детски научен център Музейко подкрепя участието на учители в програмата, като за целта препоръчваме предварително посещение на Музейко за информационна разходка по експозициите. Вход свободен за учители.

Необходима е предварителна заявка.

 

Бързи връзки:

e-mail: edu@muzeiko.bg

T: (+359) 2 902 0025/ 09

M: (+359) 877 751 356


Музейко е създаден и финансиран от:
© 2022, All Rights Reserved
Условия за ползване|Общи условия | Вашите лични данни | Политика за бисквитки | Свържете се с нас
Developed by ICYGEN