Начало / Планирай посещение / Хора с трайни увреждания

Планирай посещение:

Хора с трайни увреждания

Достъпът до детски научен център Музейко е свободен за лица, за които органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

Полезна инфoрмация за трудно подвижни или хора използващи инвалидна количка
• Достъпът до детския научен център е свободен за трудно подвижни хора и техните придружители.
• Ако не идвате с придружител, а желаете такъв за обиколката на Музейко, моля, свържете се с нас поне 24 часа преди посещението си.
• Планетариумът, всички изложби, работилници и демонстрации са лесно достъпни чрез асансьор, рампа, паркинг и специализиран санитарен възел.

Полезна информация за глухи, неми и глухонеми хора
• Достъпът до детския научен център е свободен за глухи хора, неми хора, глухонеми хора и техните придружители.
• Ако желаете придружител за обиколката на Музейко, моля, свържете се с нас поне 24 часа преди посещението си.

Полезна информация за незрящи хора
• Достъпът до детския научен център е свободен за незрящия човек и неговия придружител.
• Ако не идвате с придружител, а желаете такъв за обиколката на Музейко, моля, свържете се с нас поне 24 часа преди посещението си.
• Кучетата водачи са добре дошли. Има указателни табели с брайлов текст.

© 2024, All Rights Reserved
Условия за ползване|Общи условия | Профил на купувача | Вашите лични данни | Политика за бисквитки | Контакти
Developed by ICYGEN