Начало / Планирай посещение / Хора с трайни увреждания

Планирай посещение:

Хора с трайни увреждания

Достъпът до детски научен център Музейко е свободен за лица, за които органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

 

Полезна инфoрмация за лица със затруднения в двигателния апарат и хора използващи помощни средства за придвижване
Достъпът до детския научен център е свободен за лица със затруднения в двигателния апарат и техните придружители (при представяне на съответен документ)
Планетариумът, всички изложби, работилници и демонстрации са лесно достъпни чрез асансьор, рампа, паркинг и специализиран санитарен възел.


Полезна информация за лица със затруднения в слуховия и говорен апарат
Достъпът до детския научен център е свободен за лица със затруднения в слуховия и говорен апарат и техните придружители (при представяне на съответен документ)

 

Полезна информация за лица със зрителни затруднения

Достъпът до детския научен център е свободен за лица със зрителни затруднения и неговия придружител (при представяне на съответен документ)
Кучетата водачи са добре дошли. Има указателни табели с брайлов текст.

© 2024, All Rights Reserved
Условия за ползване|Общи условия | Профил на купувача | Вашите лични данни | Политика за бисквитки | Контакти
Developed by ICYGEN