Публична покана

Музейко“ ЕООД публикува публична покана за определяне на изпълнител с предмет:  „Проектиране, производство и доставка на „Пътуваща изложба за отпадъците и кръговата икономика по проект „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“, дог.№ BGENVIRONMENT-3.001-0006-C02, осъществяван с финансовата подкрепа на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021”, във връзка с реализация на проект: „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“,

осъществяван с финансовата подкрепа на програма “Опазване на околната среда и климатични промени”, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENVIRONMENT-3.001-0006-C02.

 

 

 

 

Тази публикация е създадена във връзка с изпълнение на Договор № BGENVIRONMENT-3.001-0006-C02, „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“  осъществяван с финансовата подкрепа на програма “Опазване на околната среда и климатични промени”, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021“

www.eeagrants.bg

„Работим заедно за  по-зелена, по-конкурентоспособна и по-приобщаваща Европа“

Публична покана за определяне на изпълнител и приложения, документи за сваляне:


© 2023, All Rights Reserved
Условия за ползване|Общи условия | Вашите лични данни | Политика за бисквитки | Свържете се с нас
Developed by ICYGEN