Доц. д-р Милена Георгиева, молекулярен биолог

Научните интереси на Милена са в сферите на молекулярната биология и генетика, епигенетика и съвременна биомедицина. Научната ѝ работа е насочена към разгадаването на тайните, скрити в човешкия геном. За Милена познаването на нашата генетика е ключът към здравословно, пълноценно съществуване и остаряване. Гените ни определят нашето здраве, начина, по който ще остареем, и нашия интелект. Също така контролират нашите емоции. Но до каква степен сме заложници на генетиката си и има ли начини да променяме и контролираме нейните изяви, са въпроси, чиито отговори Милена изследва и търси като учен и изследовател. Като изявен специалист в областта на молекулярната биология, генетика и епигенетика Милена вярва, че живеем в интересни времена, в които се случват чудеса. В сферата на биомедицината вече много ясно различаваме времето „преди и след“ разчитането на човешкия геном. Времето „след“ бележи не само началото на новото хилядолетие, но поставя и началото на повратен момент в науката за живота. Съвременната биология и медицина започват да се съобразяват с почерка на нашите гени и да отчитат спецификата на собствената ни ДНК. Милена участва в проекти насочени към разработване на иновативни терапии на генетични и социално-значими заболявания, както и към разработването на персонализирани подходи и протоколи за забавяне на стареенето, за поддържане на тялото биологично младо, независимо от неговата хронологична възраст.

© 2024, All Rights Reserved
Условия за ползване|Общи условия | Профил на купувача | Вашите лични данни | Политика за бисквитки | Контакти
Developed by ICYGEN