Дарители

Фондация МУЗЕЙКО е организация с идеална цел в обществена полза. Ако виждате каузата в нашата мисия да вдъхновяваме децата, техните родители и учители за наука и знание, може да станете част от обществото от дарители и спонсори на МУЗЕЙКО.

Подкрепете нашата

Global Giving кампания!

 

 

Вашето дарение ще подкрепи нашата работа с учители и училищни групи, разработването на материали за демонстрации и научни програми, гостувания на учени и специалисти от различни области и техните срещи с децата. Дарението Ви ще допринесе към високото качество на нашата работа и ще бъде част от изграждането на Музейко като образователна и културна институция на световно ниво и уникално място за свободното време на семействата в София и страната. Подкрепата Ви е критично важна за развитие на образователната и научната ни програми, работата ни с деца от социално слаби групи и подкрепата на мрежата от иновативни и смели български учители, които си партнират с Музейко. Благодарим ви, че обмисляте да подкрепите Музейко още днес!

Дарителите на Музейко ползват данъчни облекчения за своите дарения според разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за облагане доходите на физическите лица. Може да ползвате до 10% намаление от сумата на годишните данъчни основи.

За повече информация пишете ни на support@muzeiko.bg

Как да направите дарение?

За дарения в брой, моля ползвайте нашата банкова сметка:

Фондация Музейко
Банка: Райфайзенбанк
BIC: RZBBBGSF
IBAN: IBAN: BG50RZBB91551005750268 (в лева)

Muzeiko Foundation
Bank: Raiffeisenbank
BIC: RZBBBGSF
IBAN: IBAN: BG50RZBB91551005750268 (in BGN)

Фондация “Музейко” e регистрирана в СГС-ФО, ф.д. 137/2014г., вписана в ЦРЮЛНЦ под № 20140415005, със седалище и адрес: гр. София 1000, район Средец, ул. Мальовица N6, с БУЛСТАТ: 176663537

Дългосрочна дарителска програма (за физически или юридически лица/фирми):

Предвидили сме 4 нива на дарителство, като за всяко от тях дарителят получава по един триъгълник на Дарителската стена, разположена до централния вход на детския научен център и на видно място на интернет страницата на Музейко.

Ако желаете да получите повече информация, моля, не се колебайте да се свържете с нашия отдел „Външни партньорства“ на адрес support@muzeiko.bg.

МУЗЕЙКО БЛАГОДАРИ НА СВОИТЕ ДАРИТЕЛИ:

 

 

Г-н Любен Домозетски

 
© 2023, All Rights Reserved
Условия за ползване|Общи условия | Вашите лични данни | Политика за бисквитки | Свържете се с нас
Developed by ICYGEN