Намери ни
8
Карта
Начало / Новини / Творчество и гражданска ангажираност ...

Новини:

Творчество и гражданска ангажираност: Проектът UNPLUGGED

Щастливи сме да съобщим, че Фондация Музейко е част от международно партньорство от 8 организации от Австрия, Белгия, България, Италия и Франция, които на 1-ви март 2021 г. заедно поставиха началото на двегодишната инициатива UNPLUGGED. Това е проект, координиран от Университета Екс-Марсилия, одобрен и финансиран от Програма Еразъм+ на Европейския съюз в рамките на извънредна покана за кандидатстване с предложения за подкрепа на дигиталното образование и творческите умения в контекста на световната криза от COVID-19. UNPLUGGED ще продължи 2 години и има заделен бюджет от 284 577 EUR. Ще създадем онлайн игра с „офлайн“ предизвикателства за деца и семейства, свързани с изпълнение на проекти от типа „Направи си сам“ и „аналогови“ дейности за стимулиране на любопитството, насърчаващи изследователски подходи, креативност, интерес към ученето, гражданска ангажираност.

 

Синергия (а не противопоставяне) между формалното и неформалното образование

Синергия (а не противопоставяне) между формалното и неформалното образование

Образователните и културните институции са силно засегнати от кризата, свързана с COVID-19, което налага търсене на нови начини за предоставяне на съдържание на младите хора по достъпен и мотивиращ начин, като същевременно се запазят поетите образователни ангажименти, дори в рамките на дистанционното обучение. UNPLUGGED е създаден в отговор на потребността от подкрепа на диалога между формалните и неформалните учебни екосистеми, вкл. училища, музеи, библиотеки, неправителствени организации и семейства, с цел развитие на съвместни творчески практики и поставяне на учащите в обувките на критични мислители и граждани, изправени пред обществените предизвикателства на 21 век.

За да постигнат споделената си цел, партньорите ще работят по разработването на игра, съставена от предизвикателства, интегриращи образователно съдържание, което обикновено е затворено между стените на музеи и научни центрове. По този начин ще насърчим развитието на научното мислене у най-малките. „Геймифицираните“ дейности, създадени по време на проекта, ще могат да се прилагат както в клас, така и у дома. Основополагащи педагогически подходи – доказали във времето своята ефективност и привлекателност, са учене чрез изследване и чрез правене, интердисциплинарно (интегрирано) обучение, метод на проектите. Наред с дейностите „Направи си сам“, художествените проекти с послание (като арт инсталация от отпадъци), ще има и предизвикателства за програмиране. Те подобряват логическото и критичното мислене чрез различни игри и пъзели, карти, въжета, цветни моливи... и не на последно място – дават на учениците творческа свобода.

 

Игрови механизми за пробуждане на изследователски и творчески дух

Основната развиваща, а и естествено присъща дейност в детството е играта. Затова използването на игри в образованието е чудесно средство за изследване на заобикалящата ни вселена, повишаване на нивото на активност и мотивация на малките да учат и създават. Затова геймифицираните преживявания са все по-популярни в образователните системи, тъй като позволяват на децата да придобиват нови знания чрез различни стимули, увеличавайки както мотивацията, така и способността да задържат потока от информация. Когато целите на играта са фокусирани върху решаването на реални проблеми, теоретичните концепции се превръщат в разбираеми практики и компетентности за решаване на предизвикателствата на реалния живот. Опитът показва, че преходът от игровата среда към реалността е плавен, което позволява на играчите да прилагат усвоените понятия по забавен начин в реалния живот.

 

Създаване на граждани на 21-ви век и развитие на критично мислене

В дългосрочен план UNPLUGGED допринася за развитието на гражданското образование като набор от знания, умения и нагласи, които позволяват на децата да припознаят ценностите, необходими за живот в общността. На образователно ниво формирането на граждански компетентности у децата е част от цялостния проект за училищно обучение. Подкрепен от всички учители, този фокус допринася за предаването на ценности и принципи, свързани с живота в нашите демократични общества. Този ангажимент изисква не само преподаването на съвременни знания, но и подчертава необходимостта от нови умения, позволяващи на децата да се изправят пред една иновативна, креативна и технологична среда. Ситуацията с COVID-19 е идеален пример за необходимостта от развиване на умения за решаване на проблеми и вземане на правилни решения в нестандартни ситуации още от ранна възраст.

 

Конкретно...

Партньорите в проекта UNPLUGGED започнаха работа по фаза 1 от проекта: създаването на игрови механизъм, съчетаващ предимствата на игровия подход, но и насочен към споделени от учителите образователни цели. Той се прилага в хибридна учебна среда: „офлайн“ вселена, използваща програмиране без екран, съчетана с конструктивни и художествени дейности. Освен насърчаване на логически разсъждения, това ще подкрепи създаването на виртуална общност, насърчаваща взаимодействието между формалното и неформалното образование. Правилата на играта ще бъдат публикувани до края на 2021 г. Предизвикателствата са разделени на 7 свята, отговарящи на теми от Програмата на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие до 2030 г., конкретно:

Свят 1 – Приобщаващо общество

Свят 2 – Предизвикателства на земеделието и прехраната

Свят 3 – Чиста и достъпна енергия

Свят 4 – Действия за климата и устойчиви градове

Свят 5 – Живот под водата и на сушата

Свят 6 – Санитарни кризи, свързани с COVID-19 и отвъд него

Свят 7 – Технологичните предизвикателства в един споделен свят

Всяко ниво ще се състои от различни предизвикателства, мобилизиращи любопитството, гражданския и творческия дух на децата. Критичното и изчислителното мислене ще бъдат стимулирани с допълнителни „аналогови“ дейности, изискващи програмиране. Игровата платформа ще бъде изцяло дигитална, за да се съобразим с противоепидемичните мерки и за да може маршрутите за изследване да бъдат споделени с групи от различни европейски училища в един истински „приключенски режим“.

 

Може да се свържете с нас за повече информация или за да участвате в дейности по проекта на ел. поща anelia@muzeiko.bg, тел. 02 902 00 27.

 

Координатор и партньори в проекта

Ръководител на проекта: Sébastien NEDJAR – Изледовател – Aix-Marseille University

Комуникация и координация: Manon BALLESTER - manon.ballester@unplugged-quest.eu

Уебсайт: http://www.unplugged-quest.eu – Социални медии: @UnpluggedQuest

Музейко е създаден и финансиран от:
© 2021, All Rights Reserved
Условия за ползване|Общи условия | Вашите лични данни | Политика за бисквитки | Свържете се с нас
Developed by ICYGEN