Начало / Новини / Science Night по проект „Живей в кръ ...

Новини:

Science Night по проект „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“

30.11.2022

 

Science Night по проект „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“

На 25.11.2022г. в Музейко се проведе Нощ на науката - събитие по проект „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“

Събитието бе насочено към аудиторията на Музейко на възраст 18+ и включи атрактивни панелни дискусии по теми, свързани с устойчивото развитие и климатичните промени с участието на лектори от БАН и  СУ „Климент Охридски“, забавни и научни демонстрации, реализирани от експертите от Музейко. Бе поставен акцент върху науките, свързани с управлението на отпадъци и кръговата икономика; организации и компании, които разработват нови технологии за устойчиво развитие, компании, които внедряват енергийно устойчиви решения, и предприемачи, които предлагат иновативни зелени решения поканиха посетителите на Зелен пазар на идеи. Бяха реализирани разнообразни научни демонстрации, Зелен Музейко куиз, игри и интерактивни лекции на ZERO WASTE тематика. Сред участниците бяха Зелени Балкани и „Фонд за дивата флора и фауна", Булекопак и Екобулпак, FoodObox, гости от БАН и СУ „Св. Кл. Охридски”, и разбира се - екипът на Музейко.

 

Проектът „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“ BGENVIRONMENT-3.001-0006-C01 е финансиран от програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ООСКП) на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.

 

Общата стойност на проекта възлиза на 382 883.26 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 344 594.94 лв., съфинансирането от страна на бенефициента е в размер на 38 288.32 лв. Продължителността на проекта е 24 месеца.

 

Проектът се реализира в партньорство с Детски научен център „Музейко“ в партньорство с ЧОУ „Образователни технологии“ (водещ партньор), „Норвежки музей за наука и технологии“, ЧПГ „Образователни технологии“, СУ „Вела Благоева“ гр. Велико Търново, ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Дебрен.

 

„Тази статия е създадена в рамките на проект „Живей в кръговрата! Разреши проблема!”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Музейко ЕООД – партньор по проекта и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.”


© 2023, All Rights Reserved
Условия за ползване|Общи условия | Профил на купувача | Вашите лични данни | Политика за бисквитки | Контакти
Developed by ICYGEN