Намери ни
Карта
Начало / Ново / Музейко се присъединява към "SySTEM ...

Ново:

Музейко се присъединява към "SySTEM 2020“

Музейко се присъединява към едно вдъхновяващо интернационално партньорство за образование и наука извън класната стая "SySTEM 2020“

За да подкрепи формирането на нашите бъдещи граждани в условията на бързо развиващите се наука и технологии, проектът SySTEM 2020 се фокусира върху научната грамотност и образованието извън класната стая в областта на НТИМ/STEM (наука, технология, инженерство и математика).

В отговор на съвременните тенденции за „уплътняване“ на научните знания (количеството знания в света се удвоява на всеки 18 месеца), скорост на комуникацията, бързото остаряване на информацията, образованието следва да търси нови посоки. Към традиционните елементи на ученето: „какво“ (усвояване на информация и факти) и „как“ (как да се използват), се добавя „къде“ (къде да се открие необходимото знание).

  • Обединявайки експертизата и усилията на 22 организации от 19 европейски страни, сред които и „Музейко“, проектът си поставя за цел да идентифицира и „картографира“ ефективни източници и ресурси за формиране на научни знания на съвременния млад човек.
  • Въз основа на проучване на инициативи в цяла Европа и оценяване на редица трансдисциплинарни програми, ще бъдат изведени добри принципи за работа на обучителите в сферата на НТИМ с приложение в сферата на неформалното и формалното образование.
  • Предвидените изследвания на индивидуалните образователни екологии[1]на учащи се от 8 европейски държави ще документират как се „случва“ обучението извън класната стая. На свой ред това ще предложи по-добро разбиране на въздействието на различни практики в областта на неформално обучение и информално учене на деца и младежи с акцент върху трансдисциплинарния подход, който е привлекателен за младия човек.
  • Амбицията на SySTEM 2020 е да обхване широк спектър от обучаващи се (на възраст от 9 до 20 г.) от гледна точка на географски региони, социално-икономически статус, принадлежност към малцинствени и/или мигрантски общности, маргинализирани групи и групи в неравностойно положение.

Динамичното развитие на науката и технологиите през последното десетилетие, наред с безспорните им ползи, постави и ред предизвикателства пред обществото, което трябва да се адаптира също толкова бързо. Свидетели сме на безпрецедентна промяна на пазара на труда. Вече 90% от всички работни места изискват поне някакво ниво на умения в областта на цифровите технологии. Световният икономически форум прогнозира, че 65% от децата, започващи училище днес, ще заемат работни места, които все още не съществуват. Затова изграждането на научно и технологично грамотно общество е сред приоритетите в дневния ред на Европа.

Тригодишната инициатива (май 2018-април 2021) SySTEM 2020 се реализира в партньорство от 22 европейски организации с финансовата подкрепа на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз по договор за БФП№788317.

 

По-доброто разбиране на съществуващите и разработването на нови практически инструменти за обучителите в областта на неформалното образование в дългосрочен план ще повиши нивото на научната грамотност, научния капитал и ангажираността на бъдещите европейски граждани и управници.[1] Индивидуална образователна екология – физически, социален и културен контекст, в който се осъществява ученето

Музейко е създаден и финансиран от:
© 2019, All Rights Reserved
Условия за ползване|Общи условия | Вашите лични данни | Политика за бисквитки | Свържете се с нас
Developed by ICYGEN